Werk en inkomen

Werk en inkomen

Een vangnet wanneer nodig, op eigen kracht als het kan

Elk jaar 10% van alle bijstandsuitkeringen streng doorlichten en controleren op fraude

Iedereen die bijstand aanvraagt moet dagelijks beschikbaar zijn voor werk vanaf het moment van de aanvraag

Iedereen in de bijstand die niet zomaar kan werken doet 20 uur per week vrijwilligerswerk

Tegenprestaties voor het ontvangen van een uitkering worden niet meer alleen in de eigen buurt uitgevoerd

Werken moet lonen! Daarom brengen we de grens voor het verstrekken van aanvullende bijstand terug naar 100% van het minimumloon en schrappen we een deel van de extra regelingen

Onterecht uitbetaalde uitkeringen terugvorderen (1,2 miljoen euro). Dit geld van de belastingbetaler moet teruggehaald worden!

Stop met het betalen van de huur voor criminelen!

Nieuwe ideeën om ouderen aan het werk te helpen zijn hard nodig

Een samenleving is het mooist als we allemaal een steentje bijdragen. Iedereen mag zelf een succes van zijn of haar leven maken, de gemeente Alkmaar ondersteunt alleen wanneer dat nodig of noodzakelijk is. We bieden alleen een vangnet voor diegene die dat echt nodig hebben, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook ouderen die graag willen werken maar moeilijk aan de slag komen.

Voor diegene die geen werk en inkomen hebben is er de bijstand, die wordt betaald vanuit onze belastingen. Om de bijstand hangt vaak een sfeer van negativiteit, terwijl veel mensen daar niets aan kunnen doen. Mensen die de bijstand en andere sociale verzekeringen een slechte naam geven, zoals fraudeurs, pakken we wat de VVD betreft hard aan. Zij geven anderen die wel terecht hiervan gebruik maken immers die slechte naam. Ook profiteren zij onterecht van hardwerkende inwoners door bijvoorbeeld fraude te plegen of werk te weigeren. Daarom willen wij elk jaar in elk geval 10% van alle bijstandsuitkeringen streng doorlichten. De VVD wil zo samen met andere maatregelen en een verbeterende economie (dus meer banen) gaan voor 5% minder uitkeringen in de gemeente Alkmaar.

De VVD wil dat iedereen die kan werken, daar ook dagelijks beschikbaar voor is. Voor diegene die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt gaan we op zoek naar vrijwilligerswerk voor minimaal 20 uur in de week. Ook als dit buiten hun eigen wijk is. Zo komen mensen weer in contact met anderen, kunnen zij hun gevoel van eigenwaarde laten toenemen en leveren zij hun bijdrage aan een betere samenleving.

De VVD vindt het verder belangrijk dat werken moet lonen. Het is aan werkende mensen niet uit te leggen dat mensen die niet werken meer geld krijgen dan dat zij met hard werken verdienen. Daarom wil de VVD mensen stimuleren om te gaan werken, helemaal in een tijd waar er veel meer vacatures zijn dan een paar jaar terug. Mensen moeten dus niet te snel meer recht hebben op allerlei extraatjes zoals aanvullende bijstand. Ook allerlei andere extra regelingen willen wij intrekken om ervoor te zorgen dat mensen die werken netto meer overhouden dan mensen met een bijstandsuitkering. Dat vinden wij rechtvaardig. De VVD denkt bijvoorbeeld aan de regeling van gratis fietsen voor minima en asielzoekers, verhuiskosten en kosten voor meubels.

Op dit moment is het zo dat de gemeente Alkmaar de huur of hypotheek van mensen die in de gevangenis zitten doorbetaalt zodat zij nog een huis hebben als zij uit de gevangenis komen. Dit wordt betaald van belastinggeld. De huur of hypotheek van criminelen betalen kan écht niet vindt de VVD en moet direct stoppen. Als iemand is veroordeeld door de rechter moet hij of zij gewoon de eigen huur of hypotheek betalen. Kan dat niet meer is dat niet het probleem van de gemeente of onze inwoners.

Er is in het verleden voor 1,2 miljoen euro aan onterechte uitkeringen verstrekt. Dit is nog steeds niet teruggehaald. De VVD begrijpt dat het vaak niet mogelijk is om mensen grote bedragen in één keer te laten terugbetalen. Wij vinden echter wel dat dit bedrag tot de laatste euro moet worden terugbetaald ook al duurt dit meerdere jaren. Wij willen daarom dat er in 2018 een concreet plan ligt om deze 1,2 miljoen euro aan belastinggeld ook echt eindelijk terug te halen. De VVD wil graag dat er vanaf de komende periode strenger gekeken gaat worden naar het toekennen van uitkeringen om onterecht verstrekte uitkeringen in de toekomst te voorkomen.

Oud ben je niet als je de 50 bent gepasseerd. Het 50-plus beleid van de gemeente Alkmaar is duur en levert onvoldoende werkgelegenheid op. De titel 50-plus beleid zegt eigenlijk al genoeg; achterhaald en aan vervanging toe! Onze inwoners van boven de 50 zijn bijna allemaal nog mensen die actief zijn en nog van alles willen en kunnen met hun leven. Dit geldt zeker ook voor werk. Op de arbeidsmarkt veranderen dingen snel. Nieuwe ideeën zijn nodig; ideeën die in elk geval niet meer uitgaan van achterhaalde leeftijdsgrenzen van 50 jaar. Wij willen dat er in elk geval gestart wordt met het halen van kennis en ervaringen in binnen- en buitenland (best practices), en dat daarnaast oudere werk­zoekenden zelf een grote stem krijgen in hoe het geld hiervoor besteed zou kunnen worden.