Economie en ondernemen

Economie algemeen

Pilot bestemmingsvrij ondernemen op Overstad

Ruimte voor innovatieve manieren van reclame, zoals een video wall aan het begin van een bedrijventerrein.

Onze bedrijven moeten een veel centralere plek krijgen bij het bepalen van de inrichting van ons onderwijs.

Vertrouw onze ondernemers en laat hen zelf een eigen duurzaamheidsplan opstellen.

De VVD wil dat de gemeente Alkmaar gaat experimenteren met bestemmingsvrij ondernemen. We laten de gemeente niet langer altijd bepalen welke winkel waar moet komen te staan. Dit speelt bijvoorbeeld op Overstad. Wil je zo’n gebied verder ontwikkelen dan moet je dit durven loslaten. Zo geef je ondernemers écht ruimte en eigen verantwoordelijkheid om te ondernemen.

Geef bedrijventerreinen zoals de Beverkoog ruimte om een digitaal bord neer te zetten. Dit komt de uitstraling van bedrijventerreinen ten goede. Traineer dit niet eindeloos door lange vergunningenprocedures maar geef ondernemers ruimte om te ondernemen.

Ga nu eindelijk eens goed luisteren naar bedrijven over de juiste opleidingen in onze stad. Het gaat niet altijd om een zo hoog mogelijk diploma, maar vaak wel om competenties en de juiste mentaliteit. Zorg voor een goede aansluiting van opleidingen en trainingen op de vraag van ondernemers in Alkmaar en omstreken. Richt daar je vakonderwijs meer op in! De gemeente organiseert een jaarlijkse conferentie hiervoor

Ondernemers in de gemeente Alkmaar willen graag een eigen bijdrage leveren aan duurzaamheid zonder verplichtingen van de overheid. Geef ze de vrijheid om zelf met een plan te komen zonder sturing en beperking vanuit de gemeente. De VVD is ervan overtuigd dat dit zeker net zo duurzaam zal zijn als een door de gemeente bedacht plan plus bijbehorende regels.

Agrarisch ondernemen

Onze droogmakerijen blijven agrarisch productiegebied!

Minder strenge handhaving bestemmingsplan voor huidige situaties; maak ondernemen weer mogelijk!

Eindelijk écht snel internet in het hele buitengebied.

Schaalvergroting moet kunnen.

Pak eindelijk die ganzenoverlast eens goed aan!

Voor 2020 moeten er een goede routes zijn voor het langzaam verkeer in de buitengebieden.

Waardeer boeren en erken hun bijdrage aan onze samenleving!

Onze droogmakerijen (zoals de Schermeer en de Starnmeerpolder) blijven agrarisch productiegebied. Er wordt geen andere milieustatus of beschermd landschap status aan toegevoegd. De VVD heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de gemeente actief zou gaan zoeken naar een oplossing bij het te streng handhaven van het bestemmingsplan in ons buitengebied. Dit is toegezegd dus nu moet dit ook gebeuren zonder torenhoge kosten! Voor bouwoppervlak problemen zoals bijvoorbeeld over opslagruimte op eigen grond moet per geval een maatwerkoplossing komen in plaats van direct allerlei verboden en dwangsommen op te leggen.

Internet is op veel plekken in ons buitengebied zo langzaam dat het echt een probleem is voor de agrarisch ondernemers. De VVD heeft zich dan ook hard gemaakt voor de aanleg van glasvezel in de agrarische gebieden. Nu dat lijkt te lukken willen wij doorpakken en ook de dorpen in het buitengebied hiervan laten profiteren zodat ook daar bijvoorbeeld zorg op afstand mogelijk is.

Schaalvergroting komt steeds meer voor, ook in onze gemeente. Voor de VVD is samenvoegen van grond geen probleem zolang agrariërs hier zelf voor kiezen. Als ondernemer moet je immers geld kunnen verdienen. Dit geldt ook voor initiatieven op het gebied van zorglandbouw. De VVD wil dat deze plannen op steun van de gemeente kunnen rekenen.

Veel agrariërs hebben te maken met ganzenoverlast. Zij vreten van het land en ganzenpoep zit over­al. Gras met ganzenpoep kan niet meer gebruikt worden als eten voor de koeien en paarden. Dit levert schade en overlast op. De VVD wil dat de gemeente met de provincie in overleg gaat om dit probleem nu eens echt aan te pakken en op te lossen.

Onze agrarisch ondernemers moeten vaak als zij van A naar B moeten in het buitengebied ver omrijden of zich door krappe dorpskernen worstelen met alle problemen van dien. Dit komt onder andere omdat zij de N-wegen niet mogen gebruiken. Daarom wil de VVD voor 2020 geregeld hebben dat er een oplossing met vaste goed berijdbare routes komen in overleg met onder andere LTO.

Waardeer boeren en erken hun bijdrage aan onze samenleving! De VVD wil graag onze boeren de aandacht en waardering geven die zij verdienen. Wij zouden daarom graag zien dat er voorlichting op scholen gegeven gaat worden over wat boeren allemaal doen. Ook extra aandacht voor voedsel­onderwijs (wat eet je nu precies?) vinden wij belangrijk. Wij willen dat de gemeente gaat overleggen met LTO en de scholen om dit handen en voeten te geven.

Ondernemers en ZZP-ers

Communicatie, communicatie, communicatie

Winkeliers in de binnenstad mogen als proef één jaar lang zelf de openingstijden van hun winkel bepalen

Pas de menselijke maat toe bij kleine overtredingen door ondernemers!

Supermarkten, bakkers, slagers en andere levensmiddelen winkels krijgen in de hele gemeente Alkmaar geen vaste openings- en sluitingstijden meer

Geef eigenaren de ruimte om op een leegstaande winkel een poster te hangen met wat daar mogelijk is.

Wil Alkmaar haar ondernemers en ZZP-ers echt de ruimte geven om te ondernemen en te groeien dan is voor de VVD een eerste stap een betere communicatie. Wij denken dat het veel beter kan dan nu het geval is. De VVD wil als eerste dat Alkmaar niet alleen overlegt met bedrijfs- of brancheverenigingen maar ook met individuele (kleinere) ondernemers. Dit geldt ook voor overleg met ZZP-ers.

Een ondernemersborrel is leuk, maar communicatie is zoveel meer dan dat. Oprecht luisteren naar de wensen van onze ondernemers en ZZP-ers en hier ook echt wat mee doen is voor ons iets dat gewoon altijd moet gebeuren. Dit geldt voor iedereen; of je nou ZZP-er, binnenstadondernemer, winkelier in de Mare bent of een mooi bedrijf hebt op een bedrijventerrein.

De VVD wil meer ruimte en verantwoordelijkheid aan winkeliers geven door een proef met eigen vrije invulling van hun openingstijden in de binnenstad van Alkmaar. Wij geloven dat deze proef leidt tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad. Gevolgen voor de leefbaarheid worden natuurlijk meegenomen in de evaluatie.

Je zou denken dat het normaal is dat als er een overtreding wordt gezien zoals bijvoorbeeld een reclamebord dat net te ver op straat staat dat wordt gevraagd aan de ondernemer om dit even aan te passen. Zo’n soort overtreding levert geen vervuiling op, geen grote overlast aan anderen en leidt niet tot gevaar. Toch gebeurt het nog veel te vaak dat er direct een boete wordt uitgedeeld. Als mensen zich bewust niet aan de regels houden zijn boetes prima, maar de VVD verwacht eerst een normaal gesprek met een ondernemer in zo’n geval.

Wij willen dat het voor alle ondernemers in de gemeente Alkmaar met een levensmiddelen winkel (slager, bakker, groenteboer, supermarkt etc.) mogelijk wordt om hun winkel open te hebben wanneer zij dat maar willen. De VVD wil daarom de winkeltijdenverordening aanpassen. Voor veel van onze inwoners zou dit meer gemak en keuzevrijheid opleveren. Een concreet voorbeeld hiervan is de nu veel te beperkte openingstijden van de Spar supermarkt op de Vondelstraat. Het succes van de opening op de zondagen van winkels laat al jaren zien dat onze inwoners en bezoekers hier behoefte aan hebben.

Het gaat gelukkig beter met de leegstand in Alkmaar maar de VVD denkt dat het nog veel beter kan. Een van de dingen die de VVD wil is dat het mogelijk moet zijn voor een eigenaar om op de pui van zijn winkel te laten zien wat er in dat pand mogelijk is om zo mensen extra te interesseren om hier een winkel of iets anders te openen. Hier moeten geen regels zoals reclameregels en -belasting op van toepassing zijn.

Toerisme en horeca

Alles begint bij vindbaarheid; Gemeentelijke toeristische websites vindbaar in alle belangrijke talen

Blurring voor detailhandel én horeca moet mogelijk worden in Alkmaar

Meer ruimte voor terrassen op Canadaplein en Overstad

Terrassen op eigen grond hoeven niet opgeruimd te worden

Maatwerk bij sluitingstijden evenementen zoals onze dorpskermissen

Extra terrassen op Overstad bij het kanaal!

Op dit moment is het zo dat als je in het Engels zoekt op bezienswaardigheden in Alkmaar er geen Engelstalige pagina vanuit de gemeente Alkmaar of bijvoorbeeld Alkmaar Prachtstad naar voren komt. Dit terwijl toerisme toch een speerpunt van de gemeente is. Veel van onze bezoekers komen uit het buitenland. De VVD wil dan ook dat alle belangrijke toeristische informatie direct zichtbaar is voor toeristen in hun eigen taal (in elk geval Engels, Duits en Chinees) als zij online hiernaar zoeken.

Op dit moment mag je in Alkmaar geen drank schenken in je winkel, en als horeca gelegenheid mag je niks anders verkopen dan eten en drinken. De VVD wil juist graag dat bijvoorbeeld een schoenen­winkel wel een wijntje mag schenken aan hun klant terwijl deze wordt geholpen (blurring). Dit moet gebeuren volgens ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, dus dan moet ook de horeca andere artikelen mogen verkopen. De VVD wil volgens dit principe een aantal ondernemers in horeca en detailhandel de kans geven om mee te doen aan een proef om te kijken hoe dit uitpakt. Als het een succes is kan dit wat ons betreft over de hele gemeente uitgerold worden. Natuurlijk moeten betrokken ondernemers zich wel houden aan bijvoorbeeld de drank en horeca wet.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe horeca gelegenheden bijgekomen. De VVD is hier erg blij mee. Op sommige plekken valt het echter op dat daar juist géén terrassen staan. Het Canadaplein is hier een voorbeeld van. Hier zou wat ons betreft genoeg ruimte zijn voor meer horeca en meer terrassen zolang dit evenementen niet in de weg zit. De VVD vindt het verder onzin dat als een horeca ondernemer een terras op eigen grond heeft staan deze opgeruimd zou moeten worden na sluitingstijd. Dit mag deze ondernemer wat ons betreft lekker zelf beslissen. Terrassen die niet op eigen grond staan moeten natuurlijk wel netjes opgeruimd worden volgens de afspraken.

In onze gemeente hebben wij vele leuke evenementen. Deze evenementen hebben een eindtijd of sluitingstijd. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de kermissen in ons buitengebied, moet het mogelijk zijn om in overleg met dorpsbewoners te kijken naar een latere sluitingstijd. Als je daar als dorp met horeca en omwonenden goed uit kan komen vindt de VVD dat er best langer doorgefeest mag worden op de kermis.

Op Overstad is veel gebeurd de afgelopen jaren. Nu ook de kade daar is verlaagd zien wij ruimte voor meer horeca aan de Noorderkade, bijvoorbeeld een kiosk met terras aan het water bij de verlaagde kade. Dit verlevendigt Overstad en is een mooie plek op de looproute van Overstad naar het centrum.

Innovatie en de toekomst van werk in de gemeente Alkmaar

5% lagere OZB voor bedrijven in de gemeente Alkmaar

Leidt mensen op voor banen van de toekomst!

Geen excuses meer; Alkmaar moet zo snel mogelijk overal glasvezel krijgen

Probleem? Vraag ondernemers om een oplossing!

De gemeente zet meer in op Big data en het internet der dingen. Daar zit de echte innovatie.

Het volgend college moet Alkmaar klaarstomen voor de economie van de toekomst; een economie van digitalisering, innovatie en het wegnemen van belemmeringen om te ondernemen.

Er is maar één manier om extra banen naar Alkmaar te halen en dat is het weghalen van hinderlijke obstakels om te ondernemen en het schrappen van beperkende regels. Vrijheid en kansen voor ondernemers om te groeien leiden tot banen. Een van deze beperkingen is het betalen van belastingen door bedrijven aan gemeenten. Om deze drempel te verlagen wil de VVD daarom de OZB voor bedrijven 5% verlagen om zo onze gemeente aantrekkelijker te maken voor bedrijven.

Stop met opleiden voor banen die er al snel niet meer zullen zijn en leidt op voor de toekomst. De VVD wil dat de gemeente in gesprek gaat met onze bedrijven uit allerlei sectoren en dat hun behoefte aan personeel leidend is. Ook kan je zo de mismatch op de arbeidsmarkt waar vele bedrijven en werkzoekenden in Alkmaar last van hebben aanpakken.

Wij verwachten van de gemeente veel meer actie om glasvezel overal in onze gemeente aangelegd te krijgen. Onze Alkmaarse economie van de toekomst kan niet zonder! De VVD wil dat de gemeente een leidende rol op zich neemt en alle betrokken partijen bij elkaar brengt om dit mogelijk te maken. In 2018 moet er al een duidelijk stappenplan beschikbaar zijn met daarin een realistische aanpak van hoe Alkmaar te ‘verglazen’ en hoe lang dit gaat duren.

In plaats van dat de gemeente zelf gaat bedenken hoe onze toekomstige economie er uit gaat zien wil de VVD dat zij dit aan ondernemers overlaten. Vraag onze bedrijven om hun toekomstbeeld en wat zij nodig hebben om dit te realiseren. De gemeente hoeft dan alleen nog maar te helpen bij de uitvoering. Geef onze ondernemers zo de maximale vrijheid om zelf met oplossingen voor problemen te komen. Alleen zo zorg je voor nieuwe banen en een gezonde Alkmaarse economie die klaar is voor de toekomst.

In de gemeente Alkmaar zijn heel veel innovatieve initiatieven en de VVD is dan ook trots op organisaties zoals bijvoorbeeld de Telefooncentrale. Wat de VVD betreft zet de gemeente meer in op ontwikkelingen zoals Big data en het internet der dingen. Wij zien bijvoorbeeld mogelijkheden voor Big data en het bestrijden van inbraken, verkeersdoorstroming en het sneller reageren op mogelijke geweldsincidenten.