Veiligheid

Veiligheid

Zero Tolerance voor straattuig

Stop de inbraakgolf!

Alkmaar de veiligste gemeente van Nederland; de VVD zet hier structureel jaarlijks 500.000 euro extra voor in.

Er komt een Top 50 van overlastplegers in Alkmaar. De structurele inzet van de extra 500.000 euro zorgt ervoor dat overlast in De Mare, Overdie en het Centrum (Paarden­markt, maar ook de geluidsoverlast bij en na het uitgaan) drastisch zal teruglopen.

Aanrijdtijden (ambulances, brandweer en politie) moeten in de gehele gemeente binnen de norm vallen. Geen excuses mogelijk, het gaat om de veiligheid van al onze inwoners!

Veiligheidsgevoel en overlast; BOA’s en politie moeten vaker en zichtbaar ingezet worden, om overlast tegen te gaan (geluidsoverlast centrum, hangjongeren, etc.) en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Hier maakt de VVD structureel 500.000 euro extra voor vrij, zodat er standaard zeven ingewerkte mensen meer kunnen worden ingezet.

Goede veiligheid op onze scholen.

Geweld tegen politie, ambulancepersoneel, brandweer en ambtenaren harder bestraffen.

Prostitutie niet criminaliseren, maar de problemen aanpakken.

Een schone buurt zorgt voor meer veiligheid!

Voor de VVD draait veiligheid niet alleen om lagere criminaliteitscijfers, maar het is nog belangrijker dat al onze inwoners een veilig gevoel in Alkmaar hebben. De inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar moeten zich allemaal veilig kunnen voelen in hun eigen huis, eigen straat en eigen buurt. Iedere inwoner kan daar bij helpen. Maar ook meer politie agenten in onze gemeente en een grotere inzet van wijkagenten en toezichthouders dragen daaraan bij. Tegen criminelen die onze inwoners overvallen, bestelen of hun spullen vernielen kan wat de VVD betreft niet hard genoeg worden opgetreden. Alle wettelijke middelen, zowel preventief als reactief, zijn toegestaan en moeten zo optimaal mogelijk worden gebruikt. De VVD staat voor waar nodig uitbreiding van cameratoezicht, en vaker preventief fouilleren. Overlast moet keihard worden aangepakt. Of het nu gaat om asociaal woongedrag of straatdealers, de VVD staat voor “Zero Tolerance”.

Alkmaar moet de veiligste gemeente van Nederland worden. Op korte termijn wil de VVD dat we bij de 10 veiligste gemeenten van Nederland horen; daarna gaan we voor de veiligste gemeente met onder andere meer inzet van zowel vaste als mobiele camera’s, als drones, als meer gemeentelijke boa’s. Daarnaast meer inzet op preventie in de buurten en wijken zelf door zichtbaar verhoogde inzet, maar ook via voorlichting en samenwerking met de bestaande What’sApp- en FB groepen.

De structurele inzet van de 500.000 euro extra zorgt ervoor dat overlast in De Mare, Overdie en het Centrum (Paardenmarkt, maar ook de geluidsoverlast bij en na het uitgaan) drastisch zal teruglopen.

Er komt een Top 50 van overlastplegers in Alkmaar. Hufters moeten allemaal in beeld zijn, om keihard tegen op te kunnen treden, zodat Alkmaar veiliger wordt.

Veiligheidsgevoel en overlast; BOA’s en politie moeten vaker en zichtbaar ingezet worden, om overlast tegen te gaan (geluidsoverlast centrum, hangjongeren, etc.) en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Hier maakt de VVD structureel 500.000 euro voor vrij, zodat er standaard zeven ingewerkte BOA’s meer kunnen worden ingezet. De VVD wil dat er van deze zeven BOA’s twee in Oudorp komen te werken, twee in en rondom winkelcentrum de Mare, één in de Hoef, éen in het centrum (Paardenmarkt) en één in Huiswaard. Ook willen wij dat BOA’s meer gaan controleren bij parkeergarages zoals de Karperton en de Vest om overlast tegen te gaan.

In de nieuwe gemeente Alkmaar immers moet uitgaan altijd een veilig feestje zijn. Gemeente, politie en horecaondernemers moeten samenwerken om dat mogelijk te maken. Overlast moet bestreden worden, zonder het ondernemen te belemmeren. Dat vereist een faciliterende rol van de gemeente naar de lokale horecaondernemers. Samen met de horeca worden er evenementen mogelijk gemaakt. Bij geluidsoverlast geldt; regels zijn regels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op, bij klachten wordt men niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Dat mogen onze inwoners van de gemeente verwachten. De VVD wil dat er s’avonds en in de nachtelijke uren ook echt wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld door onze BOA’s uit te rusten met geluidsmeters.

De VVD wil dat de gemeente scholen financieel of anderszins beloont die kinderen beter beschermen tegen onder andere drugs, alcohol, pooierboys, seksuele intimidatie, maar ook tegen ernstige pesterijen.

Prostitutie is in Nederland legaal. De VVD vindt dan ook dat sekswerkers niet als criminelen behandeld mogen worden. Waar sekswerkers dit werk bewust kiezen, verdienen ze toegang tot voorzieningen als bankrekeningen, verzekeringen, kinderopvang, woonruimte, etc. zoals iedereen dat heeft. Problemen in de prostitutie zoals vrouwenhandel, prostitutie onder dwang en bijkomende drugshandel moeten hard worden aangepakt. De bedrijfstak zelf moet echter niet bestreden worden en legale prostitutie niet onmogelijk worden gemaakt. Het faciliteren van deze bedrijfstak, juist in een tijd waarin onder invloed van internet prostitutie zich steeds meer aan het zicht onttrekt, in één gebied is een voor de hand liggende optie, gezien de aard van de activiteiten, maar ook om (illegale) overlast in woonwijken te voorkomen. De VVD vindt de Achterdam bij uitstek geschikt voor legale (raam)prostitutie.

Een schone buurt is belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid. Iedere inwoner kan daarmee zelf ook bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid. Een voorbeeld daarvan is het onderhouden en schoonhouden van de eigen tuin, het balkon en de straat. De gemeente moet hetzelfde doen voor de openbare ruimte. Door onder andere de zeven extra BOA’s in te zetten wil de VVD een veel strengere handhaving mogelijk maken op graffiti. Wij willen de gemeente Alkmaar graffitivrij! 

Brandweer

Wijkbrandweerman invoeren

Behoud van de huidige posten brandweer Schermer en De Rijp

Brandpreventie redt levens; voorkomen is beter dan genezen.

Minder vuurwerkoverlast! Geen nieuwe regels maar beter handhaven.

De VVD vindt het belangrijk dat alle inwoners er altijd op kunnen vertrouwen dat de brandweer snel ter plaatse is bij brand. De VVD wil dus ook dat de brandweerposten in De Rijp, Koedijk en Schermer open blijven.

De VVD wil graag dat de brandweermensen hun kennis over brandpreventie met zoveel mogelijk inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar kunnen delen. De wijkbrandweerman kan bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen, buurthuizen en sportverenigingen voorlichting geven over brandveiligheid. De wijkbrandweerman is ook net als de wijkagent aanwezig in de buurt voor preventie en advies voor onze inwoners, ondernemers en buurtorganisaties.

Wij willen wil ook samen met lokale ondernemers en brandweer met korting rookmelders verspreiden bij de inwoners. Daarnaast moet de gemeente sturen op standaard gebruik van rookmelders en koolmonoxidemelders bij onze inwoners en bedrijven.

De VVD ziet het niet als een taak van de gemeente om een centraal vuurwerk te organiseren dat door u, de belastingbetaler, wordt betaald. Afgezien nog van de vraag waar in onze uitgestrekte gemeente een dergelijk evenement zou moeten worden gehouden. Vuurwerk is een eigen verantwoordelijk­heid, die mensen zelf serieus kunnen en moeten invullen. Bestaande excessen in vuurwerkoverlast moeten eerst succesvol worden aangepakt, voordat de VVD een verdere beperking (die ook nog eens aantoonbaar handhaafbaar zal moeten zijn) in de mooie traditie van het vuurwerk afsteken kan accepteren. Onze BOA’s wil de VVD ook inzetten om veel meer te controleren op vuurwerkoverlast. Wij willen dat onze inwoners rechtstreeks kunnen schakelen via social media met onze BOA’s voor snellere acties tegen overlast.