Rich Tiggeler

Ik geloof in ondernemerschap en samenwerking. Ik geloof in ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen en de gemeente Alkmaar en omgeving beter willen maken.

De bijna 5000 bedrijven in Alkmaar zorgen voor meer werkgelegenheid en dat houdt deze regio zo vitaal. Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat de ondernemers vooral doen waar zij het beste in zijn? En hoe kan de overheid het oplossende vermogen van ondernemers inzetten?

Ondernemers zien kansen, zijn realistisch en hoopvol. Continue worden er baanbrekende ontdekkingen gedaan en nieuwe business modellen toegepast. Maar helaas worden er ook nog steeds drempels opgeworpen met bepaalde vergunningen of financieringsvraagstukken.

Ik geloof in een beter ondernemersklimaat en zet mij in voor drie speerpunten:
1. Verminderen regeldruk voor ondernemers
2. Stimuleren van ondernemerschap
3. Bevorderen samenwerking

Ik ben pas tevreden als de ondernemers in de regio Alkmaar dat zijn en ik maak daar sinds mei 2015 werk van als commissielid van gemeente Alkmaar en per 15 mei 2017 als raadslid. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vind je mij terug op lijst 3, plek 6. Ik hoop dat ik weer op je stem en steun kan rekenen. Via deze link vind je het hoofdstuk uit het verkiezingsplan over Economie en Ondernemen;https://alkmaar.vvd.nl/standpunten/4082/economie-en-ondernemen

Deel je tips en bekijk oa mijn vlogs via www.twitter.com/richtiggeler of www.facebook.com/rich.tiggeler.vvd of www.linkedin.com/in/richtiggeler/